23
ΣΕΠ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 36/2022

Προμήθεια υλικών αποχιονισμού για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης , Κοζάνης και Καστοριάς.