23
ΣΕΠ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 34/2022

Προμήθεια ανταλλακτικών τερματικών συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR RADAR ALENIA) των αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας.