16
ΣΕΠ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 33/2022

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών στους Αερολιμένες Κάσου, Καστοριάς, Κυθήρων, Λέρου, Νάξου, Πάρου, Σκύρου και Χίου για την χρονική περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2025