29
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 23/2023

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών γραφείων ΥΠΑ, NDB και VOR του Αερολιμένα Καβάλας για χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-12-2025