20
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 17/23

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2024 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο).