30
ΣΕΠ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 15/2020.

Για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, εγκαταστάσεων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων, Καλαμάτας, Καλύμνου και Αράξου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης από την εγκατάσταση του αναδόχου.