07
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 13/2023

Προμήθεια με τοποθέτηση υλικών για Αναβάθμιση των Συστημάτων Αεροναυτιλίας ΚΤ32 , Σύστημα AFON στον ΔΑΑ, τα Radar Kamara και Merenda.