03
ΙΟΥΝ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 05/2024

Παροχή υπηρεσιών υποστέγου συντήρησης των πτητικών μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.