01
ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση

Προμήθεια Hλεκτρονικού εξοπλισμού εποπτείας και προστασίας από κακόβουλες ενέργειες, των μη μόνιμα στελεχωμένων εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας.