11
ΝΟΕ 2019

Ανακοίνωση.

Ανοικτή πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση. "Για τα Συστήματα Υπηρεσιών Αυτόματης Εκπομπής Πληροφοριών Τερματικής Περιοχής Αεροδρομίου (ATIS) & Μετεωρολογικών Πληροφοριών Αεροσκαφών εν Πτήση (VOLMET)".

Ανοικτή πρόσκληση.
Τεχνικές Προδιαγραφές.