27
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 28/2023

Προμήθεια   εξαρτημάτων, για την συντήρηση και την επισκευή των εδρών των ΕΕΚ και των ψηφιακών αποτυπωτών ομιλίας του ΚΕΠΑΘΜ