19
ΝΟΕ 2018

Περιγραφικό τιμολόγιο - "Αναβάθμιση φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών <<Τ>> στον ΚΑΗΚ ".