16
ΑΠΡ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

        

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                   Ελληνικό, 16/04/2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με ανακοίνωση της, την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, στο site της (www.hcaa.gr ή www.ypa.gr ) απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναζητώντας κατάλληλο χώρο για την μετεγκατάσταση των οργανικών μονάδων της.
 
Συγκεκριμένα  η ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει: 
 
«Ενόψει της αξιοποίησης της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ) και την μετακίνηση των δημόσιων υπηρεσιών από την περιοχή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακινήτων στην Αττική, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αξιοποίησης ακινήτων να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2108916507 , 2108916505 για περισσότερες πληροφορίες»   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ