18
ΝΟΕ 2021

Notam για πτήσεις Γενικής Αεροπορίας σε πεδία προσγείωσης

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    


                                                                                                                                                                                       Ελληνικό,   18/11/2021

                                                                  
                                                                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Notam για πτήσεις Γενικής Αεροπορίας σε πεδία προσγείωσης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε αεροπορική οδηγία (notam), η οποία υπενθυμίζει τους κανόνες που ισχύουν από την νομοθεσία για τις πτήσεις Γενικής Αεροπορίας (ΓΑ). Επιπλέον των υποχρεώσεων που αναλύονται στην αεροπορική οδηγία επιβάλλεται από τώρα και στο εξής σε όλους τους χειριστές πτητικών μέσων ΓΑ να ενημερώνουν το διαχειριστή του πεδίου προσγείωσης που χρησιμοποιούν.

Συγκεκριμένα η notam για τις αεροπορικές μετακινήσεις Γενικής Αεροπορίας προβλέπει τα ακόλουθα:
*Όλα τα αεροσκάφη ΓΑ πριν την διεξαγωγή πτήσεων σε πεδία προσγείωσης επιβάλλεται να ενημερώνουν και να λαμβάνουν άδεια για την χρήση των πεδίων  από τους διαχειριστές τους.
Η ενημέρωση για την διεξαγωγή της πτήσης πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Το Νηολόγιο του αεροσκάφους.  (AIRCRAFT REGISTRATION)
2. Το ονοματεπώνυμο του πιλότου. (NAME OF PILOT)
3. Τoν συνολικό αριθμό επιβατών. (TOTAL PASSENGERS ON BOARD)
4. Αεροδρόμιο αναχώρησης. (AERODROME OF DEPARTURE)
5. Εκτιμώμενη ώρα άφιξης. (ESTIMATED TIME OF ARRIVAL)
6. Δήλωση του χειριστή ότι το πτυχίο του, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και το πιστοποιητικό ασφάλισης παραμένουν σε ισχύ. (A DECLARATION THAT THE PILOT'S LICENSE,THE CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS AND INSURANCE CERTIFICATE REMAIN VALID.)
7. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή σχεδίου πτήσης για τα αφικνούμενα και αναχωρούντα προς και από πεδίο προσγείωσης αεροσκάφη είναι υποχρεωτική. (SUBMISSION OF THE FLIGHT PLAN FOR ARRIVING AND DEPARTING AIRCRAFT IS MANDATORY.)
Σημειώνεται ότι η ΥΠΑ υπενθυμίζει του κανόνες που ισχύουν για τις πτήσεις ΓΑ με αφορμή το αεροπορικό συμβάν με το ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από ιδιωτικό πεδίο στη Θήβα με προορισμό άφιξης περιοχή της Δράμας την περασμένη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.