10
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση της ΥΠΑ

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    


                                                                                                                                                                                             Ελληνικό, 10/11/2022

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της ΥΠΑ


Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής απεργίας της 9/11/2022 δημιουργήθηκε μικρής κλίμακας παρερμηνεία της εκτίμησης της έκτασης άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων των απεργών, η οποία θα αποσοβηθεί καθώς εφεξής θα υπάρχει προγενέστερη επικοινωνία προ των απεργιών της ΟΣΥΠΑ μεταξύ Διοίκησης και απεργών.