13
ΟΚΤ 2016

Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και εννιαμήνου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ελληνικό, 13  Οκτωβρίου 2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
ΘΕΜΑ: Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και εννιαμήνου 2016. 
 
* 44,6 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το εννιάμηνο του 2016 στα αεροδρόμια, αύξηση 8,8% σε σχέση με το 2015
*Αύξηση 3,7% στο σύνολο των πτήσεων το εννιάμηνο του 2016
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το εννεάμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :
 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 380.169 (από τις οποίες 150.897 εσωτερικού και 229.272 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% (+2,2% στις πτήσεις εσωτερικού και + 4,7 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 366.539 πτήσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εννιάμηνο του 2016 έφθασε τα 44.601.524 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 41.007.032 επιβάτες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
9ΜΗΝΟ ΄15 :        366.539                                      41.007.032
9ΜΗΝΟ ΄16 :        380.169                                      44.601.524
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +3,7%                                                +8,8%
 
*Αύξηση 12,2% στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Σεπτέμβριο του 2016 - Διακινήθηκαν  7,2  εκατ. επιβάτες
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2016 προκύπτουν τα εξής : 
 
Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 7.234.654 επιβάτες, η άνοδος συνολικά (+11,6 % επιβάτες εσωτερικού και +12,4% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το + 12,2%.
 
*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Σεπτέμβριο του 2016
 
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Σεπτέμβριο.
 
Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
*ΑΘΗΝΑ                       2.122.770
*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  1.102.771
*ΡΟΔΟΣ                           818.748
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ               653.967
*ΚΕΡΚΥΡΑ                       476.093
 
 
 


 
   

Διοιηκητήριο ΥΠΑ - Λογότυπο ΥΠΑ