13
ΙΑΝ 2016

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 12-ΜΗΝΟΥ 2015

                                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
                                                            ΘΕΜΑ: ΥΠΑ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 12ΜΗΝΟΥ 2015
 
           * 49,2 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το δωδεκάμηνο του 2015 στα αεροδρόμια, αύξηση 10,3% σε σχέση με το 2014
            *Αύξηση 5,3  % στο σύνολο των πτήσεων το δωδεκάμηνο του 2015
 
             Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το δωδεκάμηνο του 2015 προκύπτουν τα εξής :
 
            Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 437,379 χιλιάδες (από τις οποίες 183,334
            εσωτερικού και  254,045 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (+7,1% στις πτήσεις εσωτερικού και +4,1% στις πτήσεις
            εξωτερικού) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 415,250 χιλιάδες πτήσεις.
            Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών του 2015 έφθασε τα 49,2 εκατομμύρια παρουσιάζοντας
            αύξηση 10,3 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν διακινηθεί 44,6 εκατομμύρια επιβάτες.
 
                                        ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
                                        12ΜΗΝΟ ΄14 :        415,250 (χιλιάδες)                                       44,592,274 (εκατομμύρια)
                                        12ΜΗΝΟ ΄15 :        437,379 (χιλιάδες)                                       49,178,057 (εκατομμύρια)
                                         ΜΕΤΑΒΟΛΗ :                          +5,3 %                                                      + 10,3 %
 
           *Αύξηση 11,6 % στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Δεκέμβριο του 2015
 
            Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2015 προκύπτουν τα εξής :
            Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 1,92 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά έφτασε στο 11,6 %. Συγκεκριμένα
            οι αφίξεις (εσωτερικού και εξωτερικού) αυξήθηκαν κατά  11,78% και οι αεροπορικές πτήσεις 4,95%
 
            *Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση
              για το δωδεκάμηνο του 2015
 
           Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της
           ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015.
 
                                                Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015
                                               *ΑΘΗΝΑ                        18,02 εκατομμύρια επιβάτες
                                               *ΗΡΑΚΛΕΙΟ                     6,13 εκατομμύρια επιβάτες
                                               *ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ              5,59 εκατομμύρια επιβάτες
                                               *ΡΟΔΟΣ                           4,57 εκατομμύρια επιβάτες
                                               *ΧΑΝΙΑ                             2,75 εκατομμύρια επιβάτες
 
            *ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΥ
 
           Σχολιάζοντας την επιβατική και αεροπορική κίνηση του 2015 στα ελληνικά αεροδρόμια ο Διοικητής της ΥΠΑ κύριος
           Κωνσταντίνος Λιντζεράκος τόνισε:
 
           «Το 2015 ξεπερνώντας όλες τις προβλέψεις καταφέραμε και διακινήσαμε με ασφάλεια μέσω των ελληνικών αεροδρομίων
       σχεδόν  50 εκατ. επιβάτες, γεγονός πρωτόγνωρο για την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας της χώρας μας.
      Το αξιοζήλευτο αυτό ρεκόρ επιβατικής κίνησης ισοδυναμεί και με σημαντικό οικονομικό όφελος για τα δημόσια έσοδα. Η
      Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αίσθημα ευθύνης και σταθερά προσηλωμένη στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,
      εργάζεται και θα εξακολουθήσει να εργάζεται σκληρά, στηριζόμενη στο υψηλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
      της, έτσι ώστε και το 2016 να διακινηθούν μέσα από τα ελληνικά αεροδρόμια ακόμα περισσότεροι επιβάτες.»
 
 
 
  
 
 
Γραφείο Τύπου ΥΠΑ
τηλ: 210 8916106
        210 8916131
e-mail: gr.typou@hcaa.gr