10
ΔΕΚ 2015

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 11-ΜΗΝΟΥ 2015

 ΥΠΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 11-ΜΗΝΟΥ 2015
 
* 47,2  εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το ενδεκάμηνο του 2015 στα αεροδρόμια, αύξηση 10,2 % σε σχέση με το 2014
*Αύξηση 5,3  % στο σύνολο των πτήσεων το ενδεκάμηνο του 2015
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το ενδεκάμηνο του 2015 προκύπτουν τα εξής :
 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 416,931 χιλιάδες (από τις οποίες 170,970 εσωτερικού και  245,961 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% (+7,3% στις πτήσεις εσωτερικού και +4,0% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 395,760 χιλιάδες πτήσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το ενδεκάμηνο του 2015 έφθασε τα 47,2 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 10,2 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν διακινηθεί 42,8 εκατομμύρια επιβάτες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
11ΜΗΝΟ ΄14 :        395,760 (χιλιάδες)                                  42,866,200 (εκατομμύρια)
11ΜΗΝΟ ΄15 :        416,931 (χιλιάδες)                                  47,249,931 (εκατομμύρια)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :                          +5,3 %                                                      + 10,2 %
 
*Αύξηση 13,7 % στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Νοέμβριο  του 2015
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Νοέμβριο του 2015 προκύπτουν τα εξής : 
 
Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 1,98 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά έφτασε στο 13,7 %. Συγκεκριμένα οι αφίξεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 20,8 % και οι αφίξεις εξωτερικού κατά 8,9 % 
 
*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Νοέμβριο του 2015
 
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Νοέμβριο.
 
Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
*ΑΘΗΝΑ                        1,2 εκατομμύρια επιβάτες
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ           366 χιλιάδες επιβάτες
*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                    88  χιλιάδες επιβάτες
*ΧΑΝΙΑ                            75 χιλιάδες επιβάτες
*ΡΟΔΟΣ                           66 χιλιάδες επιβάτεςΓραφείο Τύπου ΥΠΑ
τηλ: 210 8916106
        210 8916131
e-mail: gr.typou@hcaa.gr