13
ΙΟΥΛ 2017

Αεροπορική κίνηση Ιουνίου και εξαμήνου 2017.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ελληνικό, 13  Ιουλίου 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
   
   
   
   
   
 
ΘΕΜΑ: Αεροπορική κίνηση Ιουνίου και Εξαμήνου 2017.
 
- 21.947.577  εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν το Εξάμηνο του 2017 στα Αεροδρόμια, αύξηση 10,3%,σε σχέση με το 2016.
-Αύξηση  0,6% ,στο σύνολο των Πτήσεων το Εξάμηνο του 2017.
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ,για την κίνηση των αεροδρομίων το Εξάμηνο του 2017 προκύπτουν τά εξής.
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 0,6% και  ανήλθε στις 192.396 χιλιάδες (από τις οποίες 86.466  εσωτερικού και πτήσεις εξωτερικού 105.930 ),σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016,πού είχαν πραγματοποιηθεί 191.204  χιλιάδες πτήσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το Εξάμηνο του 2017, έφθασε τα 21.947.577 εκατομμύρια άτομα,παρουσιάζοντας αύξηση 10,3%,σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016,πού είχαν διακινηθεί 19.899.044 επιβάτες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ(ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.)-  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ(ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ)
-6ΜΗΝΟ 2016-  191.204  (χιλιάδες)                                 19.899.044 (εκατομμύρια)
-6ΜΗΝΟ 2017-  192.396  (χιλιάδες)                                 21.947.577 (εκατομμύρια)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ-    + 0,6%%                                                   +10,3%
 
-Αύξηση 14,1%,στη συνολική επιβατική κίνηση(εσωτερικού-εξωτερικού)τον Ιούνιο του 2017.
Από τά στατιστικά στοιχεία για τον Ιούνιο του΄2017 ,προκύπτουν τά εξής.
-Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 7.359.086 εκατομμύρια επιβάτες(αύξηση 8,7%  επιβατών εσωτερικού και αύξηση 15,8% επιβατών εξωτερικού)Συνολική αύξηση στο 14,1%.
-Οι πτήσεις του Ιουνίου 2017 αυξήθηκαν κατά 4,2% ,σε σύνολο 58.429 πτήσεων(από τις οποίες 19.884 εσωτερικού αύξηση 0,7%  και πτήσεις εξωτερικού 38.545-αυξηση 6,1%)
 
Στα αεροδρόμια Αθηνών,Ηρακλείου,Ροδου,Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας,καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιούνιο του 2017.
 
Ενδεικτικά τά  αναγραφόμενα αεροδρόμια,σύμφωνα και με στοιχέια της ΥΠΑ,παρουσίασαν την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον μήνα Ιούνιο ως εξής.
 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ -  ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
-ΑΘΗΝΑ     -       2.168.155 (εκατομμύρια επιβάτες)
-ΗΡΑΚΛΕΙΟ -     1.080.803 (εκατομμύρια επιβάτες)
-ΡΟΔΟΣ      -           784.484 (χιλιάδες επιβάτες)
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 649.589 (χιλιάδες επιβάτες)
-ΚΕΡΚΥΡΑ-           471.668 (χιλιάδες επιβάτες).
 
Τα αεροδρόμια που παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2017  την μεγαλύτερη αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016  είναι τα εξής.
 
-Αεροδρόμιο  Πάρου αύξηση  275%
-Αεροδρόμιο  Σητείας αύξηση 121,4%
-Αεροδρόμιο  Νάξου αύξηση     45,7%