10
ΜΑΡ 2016

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ 2-ΜΗΝΟΥ 2016 - ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
   
   
   
   
   
   
                                                             
                                                                
                                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 2-ΜΗΝΟΥ 2016- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ
 
*3,53 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το δίμηνο του 2016 στα αεροδρόμια, αύξηση 15,3 % σε σχέση με το 2015
*Αύξηση 7,3 % στο σύνολο των πτήσεων το δίμηνο του 2016
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το δίμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :
 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 38,500 χιλιάδες (από τις οποίες 24,209 εσωτερικού και 14,291 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 7,3 % (+10,1 % στις πτήσεις εσωτερικού και +2,9 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 35,884 χιλιάδες πτήσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το δίμηνο του 2016 έφθασε τα 3,53 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 15,3 % σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 3,10 εκατομμύρια επιβάτες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
2ΜΗΝΟ ΄15 :        35,884 χιλιάδες                                  3,067,438 εκατομμύρια
2ΜΗΝΟ ΄16 :        38,500 χιλιάδες                                  3,538,094 εκατομμύρια
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +7,3 %                                                      +15,3 %
 
*Αύξηση 19,6 % στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Φεβρουάριο  του 2016
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Φεβρουάριο του 2016 προκύπτουν τα εξής : 
 
Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 1,75 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά (+26,4 % επιβάτες εσωτερικού και + 11,7 % επιβάτες εξωτερικού) έφτασε το +19,6 %.
 
*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου και Ρόδου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Φεβρουάριο του 2016
 
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Φεβρουάριο.
 
 
Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
*ΑΘΗΝΑ                        1,067,145 εκατομμύρια επιβάτες
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ               344,803  χιλιάδες επιβάτες
*ΧΑΝΙΑ                                66,592  χιλιάδες επιβάτες
*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                         65,903 χιλιάδες επιβάτες
*ΡΟΔΟΣ                               50,251 χιλιάδες επιβάτες