16
ΦΕΒ 2023

Συνεδρίαση στην Βουλή για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού

Συνεδρίαση στην Βουλή για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού

Η ΥΠΑ μέσω του Διοικητή της κ. Γεώργιου Δριτσάκου, δηλώνει ότι βρίσκει ενδιαφέρουσες και γόνιμες τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής που πραγματοποιήθηκε με θέμα την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σημειώνει ότι αφού μελετήσει και εξετάσει μετά προσοχής όλες τις προτάσεις, θα προβεί σε διαδικασίες υλοποίησής τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Περαιτέρω, θα συμβάλλει καθοριστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  στην εκπόνηση ενός καθοριστικού σχεδίου ανάπτυξης του αεροπορικού τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Τουρισμού και Εθνικής Άμυνας.