ΝΕΑ

12
ΙΟΥΝ 2014

FORUM ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

FORUM ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
12
ΝΟΕ 2013

Συνάντηση Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Δημητρίου Κούκη με τον Τούρκο ομόλογο του

Συνάντηση Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Δημητρίου Κούκη με τον Τούρκο ομόλογο του